Այժմ դիմենք m-չափման «տարածության» մեջ «մարմինների» կամ «տիրույթների» մի քանի պարզագույն օրինակների դիտարկմանը։

1) Այն

Թվաբանական m չափանի տարածություն

Անցնելով m անկախ փոփոխականների ֆունկցիաներին (m>2 դեպքում), մենք նախ կանգ առնենք այդ փոփոխականների համատեղ արժեքների դեպքի վրա։

Խոսելով x և y երկու անկախ փոփոխականների փոփոխման մասին, մենք ամեն անգամ պետք է ցույց տանք, թե նրանք (x, y) արժեքների ինչպիսի զույգերը կարող են ընդունել համատեղ․ հենց այդ զույգերի M բազմությունը կլինի x, y փոփոխականների փոփոխման տիրույթը։

Մինչև հիմա մենք ուսումնասիրում էինք երկու փոփոխականների համատեղ փոփոխությունը, որոնցից մեկը կախված էր մյուսից․ անկախ փոփոխականի արժեքով արդեն լիովին որոշվում էր կախյալ փոփոխականի կամ ֆունկցիայի արժեքը։

Կիսվեք ընկերների հետ

 

Օգտագործվում են uKit ծառայություններ