Մեր կայքում դուք կարող եք գտնել

Օրինակի համար տեղադրելով 

<iframe src="https://www.alphazero.ru/index.php/testeri-tarberak-iframe/17-1-" width="550" height="640"></iframe>

կոդը Ձեր վեբ-կայքում, այնտեղ հասանելի կլինի https://www.alphazero.ru/index.php/testeri-tarberak-iframe/17-1- հասցեում գտնվող մաթեմատիկական թեստը։ Նույնը կարող եք անել այս բաժնի մյուս թեստերի հետ։