Կոորդինատների մեթոդը

  Գծեր և նրանց հավասարումները

  Ուղիղ գիծ

  Կոնական հատույթների տարրական տեսությունը

  Դաս 2։ Շրջանագիծ։
  Դաս 3։ Էլիպս։
  Դաս 5։ Պարաբոլ։
  Դաս 15։ Շոշափող։

  Կորդինատների ձևափոխումը։ Գծերի դասակարգումը

  2-րդ և 3-րդ կարգի դետերմինանտներ

  Կոորդինատների մեթոդը տարածության մեջ

  Վեկտորական հանրահաշվի տարրերը

  Հավասարումների երկրաչափական նկարագրությունը

  Դաս 4։ Սֆերա։

  Հարթություն 

  Ուղիղ գիծ։

  Գլանային և կոնական մակերևույթներ, պտտման մակերևույթներ, 2-րդ կարգի մակերևույթներ

  Դաս 5։ Էլիպսոիդ։

  Գծային հավասարումների համակարգեր, դետերմինանտներ

   Գծային հավասարումների համակարգեր (ընդհանուր դեպքը)

  Մատրիցների հանրահաշիվ

  Կոմպլեքս թվեր

  Բազմանդամներ և նրանց արմատները

  Քառակուսային ձևեր

  Գծային տարածություններ

  Էվկլիդյան տարածություններ

  Բազմանդամների արմատների հաշվումը

  Դաշտեր և բազմանդամներ

  Դաս 44։ Օղակ։
  Դաս 45։ Դաշտ։

  Բազմանդամներ մի քանի անհայտներից

  Բազմանդամներ ռացիոնալ գործակիցներով

  Մատրիցի նորմալ ձևը

  Խմբեր

  Դաս 64։ Ենթախմբեր։

  Պատահական հարցում

  Կո՞ղմ եք արդյոք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դատապարտվի

   • Այո, օրենքի առջև բոլորը հավասար են
   • Ոչ, նա Արցախի հերոս է
  No answer selected. Please try again.
  Please select either existing option or enter your own, however not both.
  Please select minimum 0 answer(s) and maximum 2 answer(s).
  /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote
  1
  radio
  [{"id":"1","title":"\u0531\u0575\u0578, \u0585\u0580\u0565\u0576\u0584\u056b \u0561\u057c\u057b\u0587 \u0562\u0578\u056c\u0578\u0580\u0568 \u0570\u0561\u057e\u0561\u057d\u0561\u0580 \u0565\u0576","votes":"1","type":"x","order":"1","pct":25,"resources":[{"type":"image","option_id":"1","value":"h57op2qv101jp4mh4k47q1pw3.jpeg","src":"https:\/\/www.alphazero.ru\/media\/communitypolls\/images\/h57op2qv101jp4mh4k47q1pw3.jpeg"}]},{"id":"2","title":"\u0548\u0579, \u0576\u0561 \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b \u0570\u0565\u0580\u0578\u057d \u0567","votes":"3","type":"x","order":"2","pct":75,"resources":[{"type":"image","option_id":"2","value":"c6yeudrzpy4w7bmwnvzgafvmc.jpg","src":"https:\/\/www.alphazero.ru\/media\/communitypolls\/images\/c6yeudrzpy4w7bmwnvzgafvmc.jpg"}]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
  bottom 200
  2019 www.alphazero.ru