Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի տարրերը

Թիվ, փոփոխական, ֆունկցիա

Ֆունկցիաների անընդհատությունը

Ածանցյալ և դիֆերենցիալ

Մի քանի թեորեմներ դիֆերենցելի ֆունկցիաների մասին

Ֆունկցիայի վարքի ուսումնասիրությունը

Կորի կորությունը

 Կոմպլեկս թվեր, Բազմանդամներ

Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ

Դիֆերենցիալ հաշվի կիրառությունները երկրաչափության նկատմամբ՝ տարածության մեջ

Անորոշ ինտեգրալ

 Վորոշյալ ինտեգրալ

Որոշյալ ինտեգրալի երկրաչափական և մեխանիկական կիրառությունները

 

Ստեղծել վեբ կայք ukit համակարգում

Спонсор сайта - Кофе Лима

 

Կիավեք Գրեք մեզ
Free Joomla! templates by AgeThemes