Հոդվածների այցերի քանակը
123549

Կոորդինատների մեթոդը

Գծեր և նրանց հավասարումները

Ուղիղ գիծ

Կոնական հատույթների տարրական տեսությունը

Դաս 2։ Շրջանագիծ։
Դաս 3։ Էլիպս։
Դաս 5։ Պարաբոլ։
Դաս 15։ Շոշափող։

Կորդինատների ձևափոխումը։ Գծերի դասակարգումը

2-րդ և 3-րդ կարգի դետերմինանտներ

Կոորդինատների մեթոդը տարածության մեջ

Վեկտորական հանրահաշվի տարրերը

Հավասարումների երկրաչափական նկարագրությունը

Դաս 4։ Սֆերա։

Հարթություն 

Ուղիղ գիծ։

Գլանային և կոնական մակերևույթներ, պտտման մակերևույթներ, 2-րդ կարգի մակերևույթներ

Դաս 5։ Էլիպսոիդ։

Գծային հավասարումների համակարգեր, դետերմինանտներ

 Գծային հավասարումների համակարգեր (ընդհանուր դեպքը)

Մատրիցների հանրահաշիվ

Կոմպլեքս թվեր

Բազմանդամներ և նրանց արմատները

Քառակուսային ձևեր

Գծային տարածություններ

Էվկլիդյան տարածություններ

Բազմանդամների արմատների հաշվումը

Դաշտեր և բազմանդամներ

Դաս 44։ Օղակ։
Դաս 45։ Դաշտ։

Բազմանդամներ մի քանի անհայտներից

Բազմանդամներ ռացիոնալ գործակիցներով

Մատրիցի նորմալ ձևը

Խմբեր

Դաս 64։ Ենթախմբեր։

 

Ստեղծել վեբ կայք ukit համակարգում

Free Joomla! templates by AgeThemes