Հոդվածների այցերի քանակը
124121

Բարձրագույն հանրարաշվի տարրերը

Գծային հավասարումների համակարգեր, դետերմինանտներ

 Գծային հավասարումների համակարգեր (ընդհանուր դեպքը)

Մատրիցների հանրահաշիվ

Կոմպլեքս թվեր

Բազմանդամներ և նրանց արմատները

Քառակուսային ձևեր

Գծային տարածություններ

Էվկլիդյան տարածություններ

Բազմանդամների արմատների հաշվումը

Դաշտեր և բազմանդամներ

Դաս 44։ Օղակ։
Դաս 45։ Դաշտ։

Բազմանդամներ մի քանի անհայտներից

Բազմանդամներ ռացիոնալ գործակիցներով

Մատրիցի նորմալ ձևը

Խմբեր

Դաս 64։ Ենթախմբեր։

 

Ստեղծել վեբ կայք ukit համակարգում

Free Joomla! templates by AgeThemes