Ֆունկցիայի սահմանի սահմանումը (հաջորդականություններով)

  Ձեզ կարող է հետաքրքրել ֆունկցիայի սահմանի այս սահմանումը։

  Դիտարկենք X={x} թվային բազմությունը։ a կետը կոչվում է այդ բազմության խտացման կետ, եթե այդ կետի ցանկացած (a-δ;a+δ) շրջակայքում (շրջակայքի սահմանումը այստեղ) կան x-ի՝ a-ից տարբեր արժեքներ X բազմությունից։ Խտացման կետն ինքն այդ ժամանակ կարող է պատկանել X բազմությանը կամ ոչ։ Օրինակ, եթե X=[a, b] կամ X=(a, b), ապա երկու դեպքում էլ a-ն X-ի համար խտացման կետ է, մինչդեռ առաջին դեպքում նա պատկանում է X-ին, իսկ երկրորդ դեպքում չի պատկանում։

  Ընդունելով, որ a-ն X բազմության համար խտացման կետ է, կարելի է, այն էլ անթիվ բազմության եղանակներով, X բազմության x թվերից (a-ից տարբեր) կազմել այնպիսի հաջորդականություն՝

  x1, x2, x3, ․․․, xn, …

  Որը ձգտի a սահմանին։ Իրոք, նախապես կազմելով գրոյի ձգտող դրական թվերի մի հաջորդականություն՝

  δ1>δ2>...>δn>... ->0

  a կետի յուրաքանչյուր (a-δn, a+δn) շրջակայքում (n=1, 2, 3, …) կգտնենք մեկական xn կետ X բազմությունից (a-ից տարբեր) քանի որ δn->0, և |xn-a|<δn, ուստի xn->a։

  Դիցուք այժմ X բազմությունում, որի համար a-ն խտացման կետ է, տրված է մի f(x) ֆունկցիա։ Հետաքրքրություն է ներկայացնում այդ ֆունկցիայի վարքը՝ x-ը a-ին ձգտելիս (կամ կարճ՝ a կետում) f(x) ֆունկցիան ունի A սահմանը (վերջավոր կամ անվերջ), եթե x անկախ փոփոխականը X-ից վերցրած x1, x2, x3, ․․․, xn, … տեսքի ինչպիսի հաջորդականությամբ էլ a սահմանին ձգտելու լինի, ֆունկցիայի համապատասխան արժեքների

  f(x1), f(x2), ..., f(xn),...

  հաջորդականությունը միշտ կձգտի A սահմանին։

  Այդ փաստը նշանակում են այսպես՝

   

  կամ՝ f(x)->a,երբ x->a։

  Այժմ ենթադրենք, թե X={x} բազմությունը պարունակում է x-ի ցանկացած չափով մեծ դրական արժեքներ․ այդպիսի դեպքում ասում են, որ +∞ -ը այդ բազմության խտացման կետ է։ Եթե +∞ կետի շրջակայք հասկանանք (d, +∞) միջակայքը, ապա մեր կողմից հենց նոր ստացված ենթադրությունը կարելի է նաև այսպես պատկերացնել․ +∞ կետի յուրաքանչյուր շրջակայքում պետք է գտնվեն կետեր X բազմությունից։

  Եթե այդ ենթադրությունը տեղի ունի, ապա կարելի է X բազմությունից առանձնացնել x1, x2, x3, ․․․, xn, … տեսքի այնպիսի հաջորդականություն, որն ունենա +սահմանը։ Իրոք, վերցնելով դեպի +ձգտող մի կամայական dn դրական փոփոխական, յուրաքանչյուր dn-ի (n=1, 2, 3, …) համար X ում կգտնենք մի xn արժեք, որը մեծ է dn-ից՝ xn>dn. ակներևորեն կունենանք՝ xn->+∞:

  Ենթադրելով, որ +X բազմության համար խտացման կետ է, դիտարկենք այդ տիրույթում որոշված մի f(x) ֆունկցիա։ Նրա համար x-ը +ձգտելիս սահմանի գաղափարը, այն է՝

   

  Կարելի է սահմանել ճիշտ այնպես, ինչպես վերևում, միայն a-ն փոխարինելով +∞-ով։

  Համանման ձևով սահմանվում է նաև f(x) ֆունկցիայի սահմանը, երբ x->-∞, այն է՝

   

  Այստեղ միայն նախապես պետք է ենթադրել, որ -∞-ը X բազմության համար խտացման կետ է, որի իմաստն ինքնին հասկանալի է։

  Վերջում ասենք նաև, որ բնական արգումենտի ֆունկցիայի համար անվերջ փոքր մեծության թեմայում և անվերջ մեծ մեծությունների թեմայում սահմանված տերմինաբանությունը տարածվում է ֆունկցիայի սահմանի՝ այստեղ դիտարկված ընդհանուր դեպքի վրա։ Երբ x-ը մի որոշ սահմանի ձգտելիս f(x) ֆունկցիան ձգտում է 0-ի, այդ ֆունկցիան անվանում են անվերջ փոքր մեծություն։ Եթե f(x) ֆունկցիան ձգտում է A վերջավոր սահմանի, f(x)-A տարբերությունը կլինի անվերջ փոքր և հակառակը։

  |f(x)|-ը +∞ ձգտելիս ֆունկցիան անվանում են անվերջ մեծ մեծություն։ Վերջապես, հեշտ է դիտարկվող դեպքի վրա տարածել նաև անվերջ մեծ մեծությունների թեմայի վերջում ապացուցված թեորեմները, որոնք կապ են հաստատում անվերջ փոքր և անվերջ մեծ մեծությունների միջև։

  Պատահական հարցում

  Կո՞ղմ եք արդյոք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դատապարտվի

   • Այո, օրենքի առջև բոլորը հավասար են
   • Ոչ, նա Արցախի հերոս է
  No answer selected. Please try again.
  Please select either existing option or enter your own, however not both.
  Please select minimum 0 answer(s) and maximum 2 answer(s).
  /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote
  1
  radio
  [{"id":"1","title":"\u0531\u0575\u0578, \u0585\u0580\u0565\u0576\u0584\u056b \u0561\u057c\u057b\u0587 \u0562\u0578\u056c\u0578\u0580\u0568 \u0570\u0561\u057e\u0561\u057d\u0561\u0580 \u0565\u0576","votes":"1","type":"x","order":"1","pct":25,"resources":[{"type":"image","option_id":"1","value":"h57op2qv101jp4mh4k47q1pw3.jpeg","src":"https:\/\/www.alphazero.ru\/media\/communitypolls\/images\/h57op2qv101jp4mh4k47q1pw3.jpeg"}]},{"id":"2","title":"\u0548\u0579, \u0576\u0561 \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b \u0570\u0565\u0580\u0578\u057d \u0567","votes":"3","type":"x","order":"2","pct":75,"resources":[{"type":"image","option_id":"2","value":"c6yeudrzpy4w7bmwnvzgafvmc.jpg","src":"https:\/\/www.alphazero.ru\/media\/communitypolls\/images\/c6yeudrzpy4w7bmwnvzgafvmc.jpg"}]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
  bottom 200
  2019 www.alphazero.ru