Ածանցյալների բանաձևերի ցանկ

  Կատարենք մեր ստացած բոլոր բանաձևերի ամփոփում


  \[y=c \quad y'=0\]

  \[y=x \quad y'=1\]

  \[y=x^μ \quad y'=μx^{μ-1}\]

  \[y=\frac 1x \quad y'=-\frac{1}{x^2}\]

  \[y=\sqrt x \quad y'=\frac{1}{2 \sqrt x}\]

  \[y=a^x \quad y'=a^x ln a\]

  \[y=e^x \quad y'=e^x\]

  \[y=log_a x \quad y'=\frac{log_a e}{x}\]

  \[y=ln x \quad y'=\frac 1x\]

  \[y=sin x \quad y'=cos x\]

  \[y=cos x \quad y'=-sin x\]

  \[y=tg x \quad y'=sec^2 x = \frac 1{cos^2 x}\]

  \[y=ctg x \quad y'=-csc^2 x =-\frac 1{sin^2 x}\]

  \[y=arcsin x \quad y'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\]

  \[y=arccos x \quad y'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\]

  \[y=arctg x \quad y'=\frac{1}{1+x^2}\]

  \[y=arcctg x \quad y'=-\frac{1}{1+x^2}\]

  2019 www.alphazero.ru