Անվերջ փոքր մեծություններին, որոշ իմաստով, հակադրվում են անվերջ մեծ մեծությունները, կամ պարզապես՝ անվերջ մեծերը։

  xn փոփոխականը կոչվում է անվերջ մեծ, եթե նրա n-ի բացականաչափ մեծ արժեքների համար դառնում է և մնում բացարձակ արժեքով ավելի մեծ, քան նախապես տրված ցանկացած չափով մեծ E>0 թիվը՝

  |xn|>E (երբ n>NE)։

  Ձեզ կարող է հետաքրքրել ֆունկցիայի սահմանի այս սահմանումը։

  Դիտարկենք X={x} թվային բազմությունը։ a կետը կոչվում է այդ բազմության խտացման կետ, եթե այդ կետի ցանկացած (a-δ;a+δ) շրջակայքում (շրջակայքի սահմանումը այստեղ) կան x-ի՝ a-ից տարբեր արժեքներ X բազմությունից։ Խտացման կետն ինքն այդ ժամանակ կարող է պատկանել X բազմությանը կամ ոչ։ Օրինակ, եթե X=[a, b] կամ X=(a, b), ապա երկու դեպքում էլ a-ն X-ի համար խտացման կետ է, մինչդեռ առաջին դեպքում նա պատկանում է X-ին, իսկ երկրորդ դեպքում չի պատկանում։

  x-ը a-ին ձգտելիս f(x) ֆունկցիայի սահմանի գաղափարը մենք կառուցեցինք հաջորդականության սահմանի գաղափարի հիման վրա, որն ավելի վաղ էինք ուսումնասիրել և ավելի տարրական է։ Կարելի է, սակայն, տալ ֆունկցիայի սահմանի մի այլ սահմանում, որն ամենեվին չի օգտագործում հաջորդականության սահմանի գաղափարը։

  Նախ դիտարկենք այն դեպքը, երբ a և A թվերը երկուսն էլ վերջավոր են։ Այդ դեպքում ենթադրելով, որ a-ն f(x) ֆունկցիայի տրման X տիրույթի խտացման կետ է, ֆունկցիայի սահմանի նոր սահմանումը կարելի է ձևակերպել այսպես․

  Եթե X տիրոիյթն այնպիսին է, որ a-ին ցանկացած չափով մոտ, սակայն a-ից դեպի աջ, գտնվում են x-ի արժեքներ X-ից, ապա կարելի է ֆունկցիայի սահմանի հաջորդականություններով և ε-δ լեզվով տրված սահմանումը մասնավորեցնել, սահմանափակվելով միայն a<x-ի արժեքներով։ Այդ դեպքում ֆունկցիայի սահմանը, եթե այն գոյություն ունի, կոչվում է f(x) ֆունկցիայի սահման x-ը աջից a-ին ձգտեցնելիս (կամ կարճ ՝a կետում աջից) և նշանակվում է այսպես՝

  Պատահական հարցում

  Կո՞ղմ եք արդյոք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դատապարտվի

   • Այո, օրենքի առջև բոլորը հավասար են
   • Ոչ, նա Արցախի հերոս է
  No answer selected. Please try again.
  Please select either existing option or enter your own, however not both.
  Please select minimum 0 answer(s) and maximum 2 answer(s).
  /index.php/component/communitypolls/?task=poll.vote
  1
  radio
  [{"id":"1","title":"\u0531\u0575\u0578, \u0585\u0580\u0565\u0576\u0584\u056b \u0561\u057c\u057b\u0587 \u0562\u0578\u056c\u0578\u0580\u0568 \u0570\u0561\u057e\u0561\u057d\u0561\u0580 \u0565\u0576","votes":"1","type":"x","order":"1","pct":25,"resources":[{"type":"image","option_id":"1","value":"h57op2qv101jp4mh4k47q1pw3.jpeg","src":"https:\/\/www.alphazero.ru\/media\/communitypolls\/images\/h57op2qv101jp4mh4k47q1pw3.jpeg"}]},{"id":"2","title":"\u0548\u0579, \u0576\u0561 \u0531\u0580\u0581\u0561\u056d\u056b \u0570\u0565\u0580\u0578\u057d \u0567","votes":"3","type":"x","order":"2","pct":75,"resources":[{"type":"image","option_id":"2","value":"c6yeudrzpy4w7bmwnvzgafvmc.jpg","src":"https:\/\/www.alphazero.ru\/media\/communitypolls\/images\/c6yeudrzpy4w7bmwnvzgafvmc.jpg"}]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
  bottom 200
  2019 www.alphazero.ru