Թեստ 2 - Միասնական քննության թեստեր


Թեստում պնդումները ճիշտ կատարելու դեպքում տրվում է 1 միավոր, սխալ կատարելու դեպքում հանվում է հավաքված միավորներից 1 միավոր, իսկ "Չգիտեմ" տարբերակը նշելու դեպքում միավոր չի տրվում և հանվում։ Մնացած առաջադրանքները ճիշտ կատարելու դեպքում տրվում է 1 միավոր, սխալ կատարելու դեպքում՝ 0 միավոր։ Ամբողջ թեստը ճիշտ կատարելու դեպքում տրվում է 80 միավոր։Continue